Stiles Stilinski+age

16 (S1-S3A), 17 (S3B-S5), 18 (S5/6)